dimarts, 6 d’octubre de 2015

L'ESBART OBRE UN NOU GRUP INFANTIL

Es comunica que properament s’obrirà un nou grup infantil amb nens i nenes nascuts els anys 2007 i 2008.

Condicions d’admissió:
  • la família ha de ser sòcia del Centre Moral
  • el grup, de 24 dansaires en total, es constituirà segons la ratio 1/3, és a dir tres nenes per cada nen com a màxim
  • es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguin un familiar directe en actiu a l’Esbart (pare, mare, germans)
  • en cas d’haver-hi un excés de peticions, s’actuaria per sorteig, un cop admesos els que compleixen les condicions abans esmentades

Els dies d’assaig seran els dissabtes de 16h a 17h a la Sala Corrioles.
Els monitors del grup seran: Elena Ordeig i Eduard Roca
Les inscripcions es podran realitzar a la secretaria del Centre Moral, de dilluns a divendres, de 17 a 19 h, entre els dies 13 i 30 d’octubre ambdós inclosos.
Caldrà omplir un formulari per fer-hi constar: nom, cognoms, data de naixement, adreça, telèfons, mail, i, si s’escau, alguna de les particularitats esmentades.
No s’admetran sol·licituds fora del període senyalat.
Durant la primera setmana de novembre es comunicarà el resultat de la petició.